۵ مدیر شهرداری اصفهان منصوب شدند

شهردار اصفهان در احکام جداگانه‌ای معاون مالی و اقتصادی، معاون شهرسازی و‌معماری، مدیر کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر و مدیر کل بازرسی شهرداری اصفهان را منصوب کرد.

 شهردار اصفهان در احکام جداگانه‌ای معاون مالی و اقتصادی، معاون شهرسازی و‌معماری،  مدیر کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر و مدیر کل بازرسی شهرداری اصفهان را منصوب کرد.

بر این اساس، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان در احکام جداگانه‌ای محسن رنجبر را به عنوان معاون مالی و اقتصادی، وحید مهدویان به عنوان معاون شهرسازی و‌معماری، مهدی سلطان‌ آقایی به عنوان مدیر کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر و محسن زمانی به عنوان مدیر کل بازرسی شهرداری اصفهان منصوب کرد.

فارس

درباره نویسنده