پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

۶۰ هکتار زمین درحال آماده‌سازی برای الحاق به همدان

مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه پروژه‌های اقدام ملی در شهر همدان با جدیت در حال پیگیری و ساخت هستند، گفت: الحاق ۶۰ هکتار زمین توسط شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب شده که درحال بررسی طرح تفکیک و آماده‌سازی است.

مجید صالحی‌امیر اظهار کرد: در پروژه ۱۲۰ واحدی در حصار حاج شمسعلی با کارگزاری بنیاد مسکن تجهیز کارگاه و عملیات بتن‌ریزی تا سقف دوم تاکنون انجام شده است.

وی تصریح کرد: در پروژه ۶۹۰ واحدی حصار حاج شمسعلی با کارگزاری بنیاد مسکن عملیات طراحی ،تفکیک و تجهیز کارگاه، خاک‌برداری و احداث معابر شروع شده و در حال انجام است و تا ماه آینده عملیات بتن‌ریزی آغاز می‌شود.

صالحی‌امیر با بیان اینکه در پروژه ۱۰۴ واحدی در شهرک مدنی با کارگزاری ستاد اجرایی و پیمانکاری جهاد نصر همدان عملیات تجهیز کارگاه و خاکبرداری و احداث فونداسیون آغاز شده است، افزود: در پروژه ۴۸۰ واحدی جنب دانشگاه پیام‌نور با کارگزاری ستاد اجرایی فرمان امام و پیمانکاری جهاد نصر، عملیات تجهیز کارگاه و پی‌کنی و خرید مصالح انجام و  پس از انجام آزمایشات ژئوتکنیک، مقرر شد ستاد پیمانکاری را برای تقویت این اراضی جذب کند که سازه‌هایی که بر روی آن احداث می‌شود دارای استحکام کافی باشد که پیگیری موضوع توسط ستاد در حال انجام است.

مدیر مسکن راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به اینکه پروژه‌ای دیگر با مشارکت بخش خصوصی با ظرفیت ۲۳۹ واحد تحت عنوان خود مالکی نیز عقد قرار داد شده که درحال پیگیری است، یادآور شد: اراضی دیگری نیزبرای مابقی متقاضیان به میزان حدود ۶۰ هکتار توسط شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب شده که به شهر همدان الحاق شود که توسط مشاور در حال بررسی برای ارائه طرح تفکیک و آماده‌سازی است.

وی با بیان اینکه در شهر ملایر نیز حدود ۹ هکتار زمین برای الحاق به شهر ملایر در نظر گرفته شده  است، اظهارکرد: با وجود اینکه پروژه‌ای با ظرفیت ۳۰۰ واحد از مساکن فاقد متقاضی مسکن مهر در ملایر در شورای مسکن استان به مسکن اقدام ملی مصوب و تبدیل شده است، حدود ۹ هکتار زمین برای الحاق به شهر ملایر درنظر گرفته شده که در حال بررسی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری است .

صالحی امیر با اشاره به اینکه در شهر نهاوند عملیات تجهیز کارگاه و بتن‌ریزی و احداث فونداسیون با کارگزاری بنیاد مسکن آغازشده، افزود: همچنین مابقی واحدها نیز در نهاوند و مابقی شهرهای استان که اراضی آن به‌صورت گروه ساخت توسط بنیاد مسکن به متقاضیانی که واجد شرایط بوده و واریز اولیه وجه داشتند، انجام شده است.

وی تأکید کرد: تاکنون ۵ مرحله ثبت‌نام اقدام ملی برای استان همدان انجام شده که تا کنون حدود ۳۴هزار نفر طی این پنج مرحله ثبت نام کرده‌اندکه مراحل پالایش تعدادی از متقاضیانی که در مرحله پنجم ثبت‌نام کرده‌اند در حال انجام است.

ایسنا

درباره نویسنده