یکی از پنج شهر کوچک ارزشمند کشور اینجاست

شهر ۱۳ هزار نفری نوش آباد درشهرستان آران وبیدگل یکی از ۵ شهر کوچک تاریخی در کشور است.

شهر دار نوش آباد گفت: این شهر دارای ۳۶ هکتار بافت تاریخی و ارزشمند است که همه آن به عنوان یک سایت موزه مصوبه کشوری دارد.

احمد شاه بالایی با اشاره به اقدامات شهرداری در بافت تاریخی شهر افزود: از پارسال تا تاکنون بیش از بیست میلیارد تومان در بخش گردشگری هزینه شده است.شهردار نوش آباد گفت: توسعه زیرساخت‌ها مانند بلوک فرش مسیر گردشگری، پیش بینی فضا برای پارکینگ، جداره سازی بافت تاریخی و مرمت آثار تاریخی از جمله مهمترین فعالیت‌های شهرداری در بافت تاریخی است.

صداوسیما

درباره نویسنده