گود برج میلاد خطرآفرین است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بیان کرد: گود مجاور برج میلاد یکی از ۲۰۰ گود پرخطر پایتخت محسوب می‌شود.

مهدی عباسی گفت: گود برج میلاد یکی از خطرناک ترین گودهای پایتخت است زیرا سازه های حساسی در مجاورت با آن قرار دارد و شرایط نامناسبی را فراهم کرده است.

به گفته رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ایمن سازی گود برج میلاد به شدت احساس می شود و این موضوع در حال پایش است  همچنین در اخرین جلسه مقرر شد شهرداری برای پایدارسازی و ایمن سازی گود اقدام کند.

عباسی گفت: گود برج میلاد از ناجا به شهرداری واگذار شده اما قرار نیست هتلی در آنجا احداث شود، مطالعات پایدارسازی این گود پرخطر انجام شده و به دنبال پیمانکار هستیم.

افق تهران

درباره نویسنده