گودهای رها شده را دریابیم رفع آنها سخت و پیچیده شده است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی طی تذکری درخصوص گودهای رها شده در سطح شهر تهران گفت: لازم است که به گودهای رها شده توجه شود، چراکه رفع این گودها سخت و پیچیده است.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در شصت و پنجمین جلسه شورا، با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه خرمشهرها درپیش است گفت: شاید مفهوم این سخن این باشد که عرصه های سخنتی در پیش است و هم فرصت های فتح و پیروزی در مقابل ماست و همچنین تذکری به همه ماست که اگر روزی خرمشهر آزاد شد و به این سرزمین بازگشت، روزی بود که سپاه دشمن از طرف همه قدرت ها با همه امکانات حمایت می شد. این جنگ تمام عیار کفر علیه حق بود اما رشادت ها و اخلاص ها و ایثارها ثمره ای جز پیروزی نداشت.
وی افزود: امیدوارم که امروز که قدرت و توان کشور ما در عرصه نظامی، علمی و… در شرایطی قابل قبول است و با برترین های دنیا مقایسه می شود، بتوانیم سایر مشکلات کشور را با یک همت و عزم جهادی برطرف کنیم و در این راه از روح شهید صیاد خدایی استمداد می طلبم.
او در ادامه طی تذکری درخصوص گودهای رها شده در تهران گفت: رفع مشکل گودهای رها شده کاری بسیار پیچیده و سخت است چراکه درگیر مسائل مهندسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است.

درباره نویسنده