پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص پدیده فرونشست

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف شد چگونگی توسعه شهری و ساخت و ساز در مناطق با خطر فرونشست را در قالب ضوابط مشخص اجرایی ارائه کند.

از وزارت راه و شهرسازی پانزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برگزار شد و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش خود را پیرامون پدیده فرونشست و نحوه اقدام در مورد آن اعلام کرد.
 
بر این اساس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی قانونی نقشه‌های مناطق و زون‌های با خطر فروریزش و فرونشست در سطح کشور، تهیه شده توسط سازمان نقشه‌برداری کشور را با همکاری کلیه مراجع علمی و تخصصی مرتبط و با اولویت حوزه‌های شهری (حریم و محدوده شهرها)، حداکثر ظرف مدت یک ماه مورد ارزیابی و تدقیق نهایی قرار داده و به کلیه مراجع مربوطه ابلاغ کند.
 
همچنین مقرر شد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نحوه اقدام در پهنه‌های مذکور را امکان سنجی و چگونگی توسعه شهری و ساخت و ساز و حسب مورد تدابیر مهندسی لازم در مواجهه با این پدیده را در قالب ضوابط مشخص اجرایی ارائه کند.
 
صداوسیما
 
 

درباره نویسنده