کشف گورهایی از دوران اسلامی و معماری سلجوقی در اوجاق آرتاویل تایر

سعید ستارنژاد (سرپرست هیأت باستان‌شناسی) با اشاره به اینکه محوطه اوجاق آرتاویل تایر در داخل محدوده کارخانه لاستیک‌سازی آرتاویل شهرستان اردبیل واقع شده گفت: نخستین فصل کاوش این محوطه، به منظور مشخص کردن وسعت و لایه‌های استقراری در آن، با حفر ترانشه‌هایی در محوطه انجام شد.

این باستان‌شناس افزود: نتایج کاوش ترانشه‌ها مشخص کرد که این محوطه در قرون میانی اسلامی مورد استفاده فصلی قرار می‌گرفت.

او با بیان اینکه در ترانشه‌های کاوش شده شواهدی از ساختارهای معماری دوره سلجوقی کشف و شناسایی شد اظهار کرد: این ساختارهای معماری به صورت سنگ‌چین با ملاط گل بوده و مستقیم روی بستر طبیعی ساخته شده است.

ستارنژاد با اشاره به وجود تعدادی گور متعلق به دوران اسلامی در نیمه جنوبی محوطه که درمیان مردم منطقه به اوجاق مشهور است گفت: این گورها بدون ساختارهای معماری و به صورت چاله‌ای درون بستر رسوبی محوطه ایجاد شده‌اند که با وجود رطوبت بالای خاک، استخوان‌های موجود درآن‌ها آسیب زیادی دیده‌اند.

سرپرست هیأت باستان‌شناسی گفت: با وجود مراتع و منابع کافی و غنی مورد توجه جامعه کوچرو در دشت اردبیل این محوطه در قرون میانی اسلامی مورد استفاده فصلی قرار گرفته است.

او گفت: امروزه نیز این دشت به عنوان یکی از غنی‌ترین دشت‌های منطقه برای اتراق جامعه عشایری شناخته می‌شود و نام برخی از روستاها چون حکیم قشلاقی اشاره به چنین الگوی معیشتی در دامنه‌های سبلان دارد.

این باستان‌شناس افزود: با توجه به اینکه بیشترین تمرکز کاوش‌های باستان‌شناختی در دشت اردبیل پیرامون گورستان و قلعه بوده نتایج کاوش‌های باستان‌شناختی در محوطه‌های استقراری همچون محوطه اوجاق می‌تواند شناخت بهتری از گاهنگاری منطقه ارائه دهد.

سرپرست هیأت باستان‌شناسی ابراز امیدواری کرد: روند مطالعاتی و لایه‌نگاری محوطه‌های استقراری در این دشت مورد توجه قرار گرفته و شناخت بهتری از وضعت دوره‌های فرهنگی دشت اردبیل ارائه شود.

ستارنژاد در پایان گفت: به طور کلی نتایج کاوش در محوطه اوجاق آرتاویل تایر ضمن اهمیت در شناخت بهتر از وضعت الگوهای استقراری دشت اردبیل در قرون میانی اسلامی در مطالعات گاهنگاری دشت اردبیل نیز حائز اهمیت است.

ایلنا

درباره نویسنده