پ٫ اسفند ۱۰ام, ۱۴۰۲

کتاب «معماری موزه‌ها» منتشر شد

کتاب «معماری موزه» نوشته مریم خلیل زاده مقدم توسط مؤسسه نشر شهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب در ده فصل با عناوینی از جمله؛ کلیاتی در رابطه با مفاهیم موزه، تاریخچه تحولات معماری موزه در گذر زمان، شناخت معماری موزه، مطالعات پایه‌ای در معماری موزه (اصول و مبانی، موزه و نمایشگاه، طراحی موزه، رنگ در طراحی داخلی موزه، نورپردازی در موزه، برنامه فیزیکی و عملکردی موزه، ساختار مطالعاتی پروژه موزه‌ها ارائه شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«موزه‌ها به عنوان بنیاد اساسی و مکانی مملو از مجموعه‌های منحصر به فرد و با ارزش، معرف جنبه‌های گوناگون تاریخ زندگی اجتماعی یک ملت به شمار می‌روند و مﺆید حلقه‌های پیوند و رشته‌های اتصال انسان جهان مدرن با سنت‌ها و میراث گذشته اش هستند که در گذر قرن‌های متمادی، نقشی اساسی در حفظ و انتقال دانش و پیام نهفته در آثار که از باورها، آداب و رسوم و سنن یک ملت برگرفته می‌شود، دارد و باعث می‌شود به این وسیله انسان هویت خود را بازیابد. از این رو شناسنامه و نمادی از هویت ملی یک قوم و کشور محسوب می‌شود.

این نماد فرهنگی با ارائه دستاوردهای فرهنگی و تاریخی یک کشور، نقش بسیار مهمی در معرفی تجربه‌های فکری، فرهنگی، هنری، تاریخی و به ویژه در بازیابی هویت به صورت عام و ارتقاﺀ هویت ملی به صورت خاص داراست. به نحوی که همراه با سایر مکان‌ها و تحولات فرهنگی دیگر، موجب رشد و توسعه شکل جدیدی از گردشگری، تحت عنوان «گردشگری فرهنگی» شده است.

این‌کتاب با قیمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه شده است.

مهر

درباره نویسنده