کبوتر خانه یا برج های کفتر بناهای قدیمی درحال نابودی اصفهان

برج های کبوتر در خوانسار از بناهای قدیمی است که با کارکرد ویژه برای تهیه کود به خصوص برای مزارع تنباکو از صدها سال پیش در خوانسار ساخته می شد،۴ برج نام برج های کبوتری که در روستای قودجان شهرستان خوانسار است و با قدمت چند صد ساله از بناهای جالب با معماری زیبا و منحصر به فردی است که بر اثر عدم رسیدگی با تخریب مواجه شده و به مرور در حال نابودی است.

افق نیوز

درباره نویسنده