کاشان طلایه دار مرمت علمی ابنیه تاریخی در کشور شود

  احمد دانایی نیا در کارگاه آموزشی مرمت خانه های تاریخی کاشان گفت: علیرغم اینکه منطقه کاشان در پهنه خطرپذیری بالای زلزله قرار دارد، تاسیسات گردشگری کاشان استانداردهای لازم سازه ای را ندارند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی کاشان افزود: نگاه اقتصادی صرف و یا مرمت های سنتی و تجربی بر مرمت صحیح غالب است و بر این اساس، تمرکز پروژه ها معطوف به زیباسازی و ظاهرسازی ابنیه تاریخی و سنتی است.

دانایی نیا با بیان این نکته که هیچ کس منکر مرمت و احیاء خانه های تاریخی نیست، ادامه داد: در هیچ جای دنیا هنگام مرمت، به جز در موارد خاص، در بنا جراحی نمی شود ولی در کاشان به نام مرمت و باززنده سازی ساختمان، این کار به وفور صورت می گیرد، در صورتی که باید خوب ساخت و اصولی و علمی و با نگاه کارشناسانه مرمت کرد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی کاشان ادامه داد: علم باید مبنای پروژه های مرمتی سنتی و تاریخی قرار گیرد و با توجه به پیشینه غنی معماری در کاشان، این شهر باید طلایه دار مرمت علمی ابنیه تاریخی در کشور شود.

دانایی نیا افزود: باید مطالعات و مستندنگاری بناهای تاریخی صورت گیرد و کم ترین مداخلات را در مرمت ابنیه تاریخی داشته باشیم و به حفاظت مستمر و پایدار ملزم باشیم.

کارگاه آموزشی مرمت خانه های تاریخی کاشان در خانه عامری های کاشان برگزار شد.

شبستان

درباره نویسنده