ی٫ خرداد ۲۷ام, ۱۴۰۳

کاخ یاقوت،یاقوت مخفی تهران

ساختمان قصر نخستین بنای ایرانی است که هیچ تاثیری از معماری ایرانی در آن مشاهده نمی شود. ایوانی که در بالای در ورودی وجود دارد در معماری اروپایی ویژه معرفی شدن اشخاص مهم و ابراز احساسات به مردم است.

در دوران ناصرالدین شاه در منطقه سرخه حصار تهران کاخ سلطنتی بنا نهاده شد که یاقوت نام گرفت این کاخ دو عمارت به نام‌های کوشک بیرونی و حرم‌خانه دارد  و دارای نزدیک به دویست اتاق می باشد. افزون بر کاخ اصلی، ساختمان‌های دیگری مانند کاروانسرا، سربازخانه و گرمابه در این باغ وجود داشت که امروز اثری از آنها باقی نمانده‌است. 

ساختمان قصر نخستین بنای ایرانی است که هیچ تاثیری از معماری ایرانی در آن مشاهده نمی شود. ایوانی که در بالای در ورودی وجود دارد در معماری اروپایی ویژه معرفی شدن اشخاص مهم و ابراز احساسات به مردم است.

با تصویب مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۶باغ این قصر و تاسیسات همراه با آن به سازمان بیمه‌های اجتماعی واگذار شده و به بیمارستان ریوی تبدیل شد و در دهه بعد بخش‌های روانی و جراحی نیز به آن افزوده شد که در سال ۱۳۵۵ با تصویب مجلس، تبدیل به یک بیمارستان عمومی شد و اکنون بیمارستان و مرکز فوق تخصصی قلب دکتر لواسانی نام دارد.

فاران مرتضایی وحید

درباره نویسنده