پل تاریخی پلدختر در معرض تخریب

پل تاریخی پلدختر از آثار فاخر معماری لرستان در بارندگی های اخیر آسیب جدی دیده است.

پل تاریخی پلدختر از آثار فاخر معماری لرستان بر اثر سیلی سال ۱۳۹۸ و همچنین بر اثر بارندگی‌های اخیر آسیب جدی دیده است.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پلدختر با بیان این که در سال گذشته از محل اعتبارات ملی و استانی اعتباراتی برای مرمت پل‌های کلهر و پلدختر اختصاص یافت، تصریح کرد: با توجه به این که اعتبارات سال جاری در قالب اوراق اختصاص یافته است،   هنوز مناقصه مرمت پل‌های تاریخی این شهرستان برگزار نشده است.
۱۳ پل تاریخی در شهرستان پلدختر وجود دارد که مرمت و و نگهداری از آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

صداوسیما

درباره نویسنده