پروژه معماری ایرانی نامزد بهترین ساختمان‌های جهان

 فهرست نهایی نامزد‌های جوایز دیزین ۲۰۲۲ در بخش بهترین‌های ساختمان‌های جهان اعلام شد که پروژه کارخانه آرگو اثر دفتر معماری احمدرضا شریکر در آن حضور دارد.