پرونده نوسازی بافت های فرسوده فردا روی میز شورای شهر تهران

شورای شهر تهران در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران پذیرای معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواهند بود تا با دریافت گزارش روند نوسازی بافت های فرسوده در شهر تهران را مطلع و نسبت به ادامه کار در این حوزه تصمیم گیری کنند.

 اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران میزبان حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواهند بود تا با ارائه گزارشی در جریان روند اقدامات انجام شده شهرداری تهران در حوزه نوسازی بافت های فرسوده قرار بگیرند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه جلسه فردا بررسی پلاک ثبتی های مختلف برای تشخیص باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود دارند.

قدس آنلاین

درباره نویسنده