پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

پارکینگ چارسو کاشان تاییده نقشه‌های معماری ندارد

معاون مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه پارکینگ چارسو کاشان تاییده نقشه‌های معماری ندارد گفت: صدور مجوز تنها ویژه مقاوم‌سازی بدنه‌های پیرامونی خانه‌های تاریخی است.

ناصر طاهری بعد از ظهر امرور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خانه‌های تاریخی مفاخر در خور شان آنان بازسازی و مرمت می‌شوند، اظهار داشت: یک خانه تاریخی و احیای آن به یک منطقه ارزش می‌دهد و بر همین اساس احیای این بافت‌های تاریخی باید بر اساس شان و منزلت آن بنا باشد.

وی با بیان اینکه محل احداث پارکینگ در شهر باید با برنامه‌ریزی باشد، افزود: پارکینگ چارسو محصول سه خانه بود که شهرداری کاشان درخواستی به ما داد و پاسخ ما بدین گونه بود که با توجه به مجاورت محل احداث در یک خانه ثبتی باید نقشه‌های معماری تایید شود.

معاون مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه تاکید داریم که شاکله آن بافت تاریخی حفظ شود، ابراز داشت: تاکید بر آن بوده است که آن دانه‌بندی‌ها رعایت شود و همچنین تاکید داشتیم روند قانونی تغییر کاربری آن انجام شود یعنی ابتدا تغییر کاربری در کمیسیون ماده پنج صورت پذیرفته و سپس طرح معماری تایید شود.

منبع:تسنیم

درباره نویسنده