ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

ویرانی خانه‌های قدیمی همدان در سایه بی‌برنامگی مسئولان ادامه دارد

متاسفانه سال‌ها است خانه‌های قدیمی همدان به دلیل بی‌توجهی و عدم اجرای برنامه‌های درست برای حفظ و احیای بافت‌های قدیمی از سوی مسئولان مربوطه ویران شده و از هنر اصیل معماری ایرانی تنها چند خانه قدیمی باقی مانده است.

اگر این روزها در محلات قدیمی همدان گشت و گذاری کنید خواهید دید که از منازل قدیمی با آن معماری‌های فاخر تنها  تلی از خرابه‌ باقی مانده است. محلاتی که پر شده از خانه آپارتمانی با معماری‌های زمخت و بی‌هنر معماران امروزی متاسفانه سال‌ها است خانه‌های قدیمی همدان به دلیل بی‌توجهی و عدم اجرای برنامه‌های درست برای حفظ و احیای بافت‌های واجد ارزش از سوی مسئولان مربوطه ویران شده و از هنر اصیل معماری ایرانی تنها چند خانه قدیمی باقی مانده است. 

تسنیم

درباره نویسنده