وجود ابنیه کالبدی خاص در ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی شهر مولفه های میراثی و فرهنگی از منظر کالبد مورد نظر است زیرا ویژگی‌های کالبدی منخصر به فرد شهر در این محدوده قرار گرفته است.

سید احمد حسینی‌نیا با اشاره به صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده، اظهار کرد: شهر اصفهان حدود دو هزار و ۳۸۰ هکتار بافت فرسوده دارد که به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است.

وی با بیان اینکه از مجموع دو هزار و ۸۳۰ هکتار بافت فرسوده شهر ۵۰۰ هکتار در بافت تاریخی قرار دارد، افزود: در بافت‌های فرسوده پیشینه‌های تاریخی و پیشینه روستایی و میانی شهر و سکونت‌گاه ناکارآمد وجود دارد و مؤلفه‌های سه گانه اصلی در تشخیص بافت فرسوده شامل ایستایی، دسترسی و ابعاد قطعات باید مورد بررسی قرار گیرد، اما آنچه در صدور پروانه برای پلاک‌های واقع در بافت فرسوده حساسیت دارد، در ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: در ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی شهر مباحث میراثی و فرهنگی از منظر کالبد مورد نظر است، زیرا ویژگی‌های کالبدی خاص شهر در این محدوده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به غیر از مباحث فرسودگی و مؤلفه‌های سه گانه، باید مباحث مربوط به محوطه‌های تاریخی و حریم‌های بافت‌های تاریخی مورد توجه قرار گیرد و صدور پروانه‌های ساختمانی به گونه‌ای باشد که ماهیت بافت و حریم‌ها و منظر تاریخی تحت‌الشعاع قرار نگیرد.

حسینی‌نیا افزود: لازمه تحقق این هدف مهم همکاری شهرداری و میراث فرهنگی است تا این مباحث به صورت مشترک مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: از منظر شهرداری، مباحث تاریخی در این بافت‌ها حائز اهیمت است، از این رو از مناطق خصوصاً منطقه یک و سه شهرداری خواسته شده در این موضوع تنها به مصوبات ارائه شده، بسنده نکرده و همکاری دو سویه‌ای با سازمان‌های مرتبط به ویژه میراث فرهنگی داشته باشند.

منبع:ایمنا

درباره نویسنده