هیچ فرد بانفوذی در ساخت‌وسازهای غیرمجاز در تهران نقش ندارد

شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر عدم دخالت افراد صاحب نفوذ در ساخت و سازهای غیرمجاز در پایتخت تاکید کرد.

«حمیدرضا» صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره انتشار اخباری مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز در ماه‌های اخیر در تهران گفت: به طور معمول در زمان‌هایی که بحران‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، یک نوع ساخت و ساز توده‌وار انجام می‌شود و هیچ فرد متنفذ یا صاحب قدرتی در آن دست ندارد و افرادی هستند که قدرت سوداگری داشته و به هیچ جا وصل نیستند و صرفا به دنبال منافع خود هستند.

وی تاکید کرد: تاکنون نیز هیچ گزارشی مبنی بر اینکه یک فرد ذی‌نفوذی در این بین نقش داشته، به ما ارائه نشده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که به طور کلی در ساخت‌وسازهای غیرمجازی که در تهران صورت می‌گیرد، آیا موردی از نقش افراد صاحب ‌نفوذ در این زمینه گزارش شده است؟ گفت: خیر، به هیچ وجه چنین آماری ما نداریم.

صارمی ادامه داد: خداراشکر در حال حاضر وضعیت ثبات دارد و ساخت و ساز غیرمجاز نداریم، عمده آن‌هایی هم که انجام شده تخریب شده و مابقی آن نیز تخریب خواهد شد. یعنی سازندگان غیرمجاز بدانند که شهرداری درخصوص ساخت و غیرمجاز با کسی مصامحه ندارد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که همه می‌گفتند شرایط مناسبی نیست نیروهای شهرداری با دستور دادستان و همکاری نیروهای انتظامی و شهربان حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ واحد را در همین یک هفته گذشته تخریب کرده‌اند و مابقی آنها نیز تخریب خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در مناطقی مانند خلازیر که از گذشته ساخت و ساز غیرمجاز وجود داشته اقدامات شهرداری چگونه است؟ گفت: آن‌ها را نیز به مرور تخریب می‌کنیم. یعنی در ساخت و ساز غیرمجاز همه مردم بدانند که امکان اینکه بخواهیم آن را تثبیت کنیم وجود ندارد.