پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

هویت جوان امروز با توجه به معماری ایرانی اسلامی احیا می شود

«حجت الله ایوبی»، در مراسم افتتاحیه دبیرخانه «شهر خلاق» که در مرکز شیراز شناسی بوستان «بعثت» شیراز برگزار شد، گفت: جایی برای سخن گفتن در مورد شیراز باقی نمانده است، آنچه که در مورد شیراز دیده ایم آثار آثار الهی است.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو با یادآوری این مطلب که این هنر و صنایع دستی مختلف از ملتی بر آید که درون آنان بوستان و گلستان باشد که به خلق آثار زیبا منجر می شود، افزود: کشورهای دیگر هم هزینه هایی می کنند اما چون آن طبع لطیف را ندارند محصول آنان به ساختمان های سر به فلک کشیده می رسد، آنچه که در این ۲ روز دیدیم کار دل بود.

وی ضمن تجلیل از شهرداری شیراز به خاطر توجه به بافت تاریخی، افزود: محله «نارنج»، حرفایی برای گفتن دارد که از طریق هنر این به این عرصه رسید چرا که پیش از این وضع مناسبی نداشت، خانواده یزدی از عنصر هنر استفاده کردند و نقاشی دیواری با مشارکت مردم کشیدند.

ایوبی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما اینست که با سنت دیرینه خود فاصله گرفتیم و در انتخاب تجمل گرایی و ستایش هنر اشتباه کردیم متاسفانه استفاده از فرش دست بافت که اثر هنری است، را تجمل گرایی می دانند و استفاده از فرش ماشینی ساده زیستی است، گفت: اگر می خواهید جوان این مملکت احساس هویت کند باید به سمت معماری ایرانی و اسلامی حرکت کنیم، اگر سلیقه زندگی ایرانی اسلامی می خواهیم باید بناهای زندگی ما هم ایرانی اسلامی باشند.

شبستان

درباره نویسنده