پ٫ فروردین ۳۰ام, ۱۴۰۳

هنر معماری ایرانی- اسلامی را از مهجوریت خارج کنیم

مصطفی سعادت طلب در قم با اشاره به این که از یک منظر، هنر نیز به نوعی زیر مجموعه علوم انسانی به شمار می رود، اظهار داشت: متأسفانه ما آن طور که باید و شاید از ظرفیت هنر و رسانه به درستی استفاده نکرده ایم که بخشی از چرایی این ماجرا به ضعف در بهره برداری از ظرفیت علوم انسانی کشور برمی گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: آن چه قابل توجه است این که در بحث هنر و از جمله استفاده از هنر معماری ایرانی و اسلامی، ما دچار نقص ها و ضعف هایی بوده ایم که این ها ضمن ریشه یابی و آسیب شناسی باید برطرف شود.

وی وحدت، عدالت و زیبایی را سه مفهومی دانست که در هنر الهی جلوه می‌کند و خود را در معماری و شهرسازی هم نشان داده است.

سعادت طلب با اشاره به اینکه تصاویری که امروز از شهرهای قدیمی دیده می‌شود مملو از زیبایی است، افزود: هدف معمارها وحدت بوده و در مسیر آن هم عدالت و زیبایی نتیجه این تفکر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در تمام بناهای معماری اسلامی می‌توان سه مفهوم عدالت وحدت و زیبایی را دید، گفت: در شهرهای گذشته مفهوم همسایگی خانواده زندگی کوی و محله را کاملاً متوجه می‌شدند اما امروز ما از تمام این مفاهیم دور شده و محروم هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم همچنین با بیان این که باید بکوشیم که از هنر معماری ایرانی- اسلامی به عنوان یک هنر فراموش شده ، مهجوریت زدایی شود، گفت: بی شک یکی از بهترین و مؤثرترین راه ها در مسیر تقویت انقلاب اسلامی و حراست از ارزش ها و دستاوردهای آن، توجه به ظرفیت های مشهود در عرصه علوم انسانی و نیز هنر و رسانه است.

وی با اشاره به این که یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری ناظر به مقوله جهاد تبیین است، افزود: در مسیر جهاد تبیینی باید از ظرفیت هنر و رسانه و نیز به طور کلی علوم انسانی به درستی و با رویکردی عالمانه و هوشمندانه استفاده شود.

شبستان

درباره نویسنده