هم افزایی پژوهشگران حوزه معماری و شهرسازی در فرآیند توسعه شهری تهران

ر اولین نشست کمیته مشترک موضوع ماده ۵ صورتجلسه همکاری مشترک نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران و پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر مطرح شد:اولین نشست کمیته مشترک نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران و پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر با حضور محمد آتشین بار و میلاد شیراوند به نمایندگی از این پژوهشکده و مدیران و معاونین نهاد برگزار شد.

به گزارش جهانی پرس از روابط عمومی نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران ، محمدجواد خسروی پور با ذکر این خبر افزود : این نشست با هدف اتخاذ سیاست ها، تدوین، تصویب و اجرای برنامه هایی در راستای هم افزایی بین پژوهشگران حوزه معماری و شهرسازی در ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه فرهنگ مشارکت هدفمند و ساختارمند پژوهشگران در فرآیند راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران برگزار گردید.

خسروی پور با اشاره به بررسی روند این همکاری مشترک بین نهاد و پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر، معرفی نمایندگانی از سوی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر برای بررسی شورای تخصصی نهاد بمنظور عضویت در کمیته ها و کارگروه های تخصصی، ارائه پیشنهاد از سوی پژوهشکده در خصوص آموزش شهروندی در حوزه های برنامه ریزی شهری، تعامل و بررسی پژوهش های صورت گرفته از سوی پژوهشکده  با محوریت تدوین طرح های توسعه محله ای، بررسی و تدوین ویژه نامه محله و تبادل مقالات تخصصی طرفین را از جمله اهم مباحث این نشست برشمرد.

درباره نویسنده