ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

همکاری همه‌جانبه لازمه رفع ناایمنی ساختمان‌ها

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: فرسوده بودن بعضی از ساختمان‌ها و رعایت نکردن موارد قانونی و مباحث مقررات ملی می‌تواند زمینه‌ساز ناایمنی می‌شود.

‌رسول میرباقری با اشاره به علت‌های ناایمن شدن بعضی از ساختمان‌های شهر اصفهان، اظهار کرد: در بافت فرسوده شهر ساختمان‌هایی وجود دارد که به دلیل فرسودگی، خشت و گلی بودن و دیوارهای قطور باعث ناایمنی آن محل می‌شود و وجود ساختمان‌های تاریخی به دلیل رسیدگی نکردن سازمان میراث فرهنگی خطرساز است.

وی با بیان اینکه فرسوده بودن بعضی از ساختمان‌ها و رعایت نکردن موارد قانونی و مباحث مقررات ملی ساختمان می‌تواند زمینه‌ساز ناایمنی می‌شود، ادامه داد: بعضی از ساختمان‌ها نوساز است، اما الزاماتی که مرتبط با اداره استاندارد یا سازمان آتش‌نشانی بوده در آن رعایت نشده است یا اینکه مالکان اقدامی برای گرفتن پایان کار نکردند، لذا این موارد سبب ناایمن شدن ساختمان‌ها می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: برای ارزیابی ساختمان‌های ناایمن در ابتدا باید ساختمان‌ها به طور دقیق و کامل شناسایی شوند و ساختمان‌هایی که ملزم به رعایت موارد قانونی نمی‌شوند باید با دستور قضائی پیگیر رفع تخلفات آنها شد، زیرا بحث‌های ایمنی ساختمان‌ها به دلیل حفظ جان شهروندان از خطرات امری بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه مالکان ساختمان‌های ناایمن ملزم به انجام تغییرات، رعایت ضوابط و آئین‌نامه‌ها هستند که توسط سازمان‌های مختلف به آنها ارائه می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد در مرحله اول لازم است ساختمان‌ها با جزئیات کامل شناسایی شوند، نکته قابل تأمل این است که در خصوص ناایمنی ساختمان‌ها باید تمام دستگاه‌های متولی دست به دست هم دهند تا این ناایمنی از شهر اصفهان رخت ببندد.

میرباقری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ناایمنی را در شهر اصفهان نداشته باشیم نیاز به فرهنگ‌سازی، آموزش شهروندان و الزام به موارد مندرج در قانون هستیم، اگر تمام شهروندان هنگام ساختمان‌سازی تعامل و نظارت بیشتری با سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر داشته باشند و موارد قانونی را رعایت کنند، مشکلی به وجود نخواهد آمد.

ایمنا

درباره نویسنده