هفدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برگزار شد

هفدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری، هفدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این جلسه که به شکل ویدئو کنفرانسی برگزار شد، مواردی همچون ادامه بررسی طرح ساماندهی حوزه های آبریز منابع تامین کننده آب شرب تهران در استان البرز، پیرو مباحث قبلی شورایعالی و جلسه مشترک اعضای منتخب و استانداری این استان در ابتدای کار با حضور اعضای این شورا به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در ادامه این جلسه مکان یابی شهر جدید مکران در استان هرمزگان، تدقیق محدوده شهر بندرعباس و دستورالعمل ساخت و ساز در پهنای گسلی پیرو بند “ج” مصوبه ۹۹/۷/۲۱ شورا از دیگر مواردی بود که در این جلسه با حضور محمد اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع:وزارت راه و شهرسازی

درباره نویسنده