ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

نگاهی به بافت فرسوده و سنتی بجنورد

بعد از گذشت چندین سال از آغاز دستور نوسازی بافت فرسوده، همچنان ساختمان های موجود در مرکز شهر خراسان شمالی درگیر این قضیه هستند. بافتی که بعضاً نیاز به نوسازی و گاهی نیاز به مراقبت برای به یادگار ماندن معماری قدیمی شهر دارد.

با حضور در مرکز شهر خراسان شمالی به راحتی ناهماهنگی موجود در بین بافت های فرسوده و نوساز خودنمایی می کند، در قسمتی از کوچه به علت عقب نشینی ها و ساخت بلوک های نوساخته فضای کوچه وسیع و شرایط تردد خودرویی راحت تر شده است از طرفی در بخش از کوچه به علت وجود بناهای فرسوده و گاها خالی از سکنه امکان جابجایی یک خودرو نیز فراهم نمی شود، تمامی این رخدادها فضایی ناهماهنگ و نازیبا در مرکز شهر به جا گذاشته است که دلایل مختلفی از جمله عدم موفقیت ساخت بلوک های مشارکتی ،نداشتن سرمایه شخصی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در این مورد بوده اند.

منبع:عصر اترک

 

درباره نویسنده