نگاهی به بافت تاریخی شاهدیه یزد

 بافت تاریخی شاهدیه به لحاظ معماری خاص به خصوص در ابرندآباد و مطبق بودن خانه‌های خشتی ایجاد شده بر روی تل رسی به علت آبیاری باغات و پایین رفتن آب قنات ایجاد شده و حائز اهمیت است.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به ثبت ملی بافت تاریخی شهر شاهدیه در فروردین ماه امسال، گفت: بافت تاریخی این شهر از بافت‌های متفاوت کشور به شمار می‌رود.
فاطمی افزود: در دل بافت تاریخی شاهدیه باغ‌هایی وجود دارد که حریم منظری و میراث کشاورزی منطقه به شمار می‌روند.
وی گفت: سالانه یک پرونده می‌تواند برای ثبت جهانی ارسال شود که در حال حاضر نیز ۱۰۰ پرونده پیش روی بافت تاریخی شاهدیه قرار دارد، اما با پیگیری‌های لازم به دنبال ثبت جهانی این محدوده نیز خواهیم بود.
شهر شاهدیه یکی از شهر‌های واقع در بخش مرکزی شهرستان یزد و از شمال غربی چسبیده به مرکز استان یزد است.

صداوسیما

درباره نویسنده