پ٫ اسفند ۱۰ام, ۱۴۰۲

نگاهی بر مصوبه جدید شورای شهر یزد

با‌‌ توجه تخصص اعضای شورای شهر این مصوبه یا جنبه مانور تبلیغاتی دارد که اعضای محترم شورای شهر خوش خیالانه گمان میکنند با یک مصوبه می‌توانند بالاجبار این هدف (یا وسیله) را در شهر یزد پیاده کنند و یا از مشاوران بسیار کارآمد شهرساز و معماری بهرمند شده اند و این حکم را صادر کرده اند (که البته در صحت مورد دوم زیاد خوشبین نیستم) تا ببینیم تبعات آن چه خواهد بود.

کارشناسان امر شهرسازی و معماری و اندیشمندان آشنا به هویت و فرهنگ‌ دیرین این شهر آگاهند که میراث گرانبهای بافت تاریخی یزد چه از نظر جلوه های معماری پایدار ایرانی و چه آمیختگی آن با عناصر و جزئیات معماری اسلامی فقط حاصل ساخت و اجرای فیزیکی خشت و آجر و کاشی و سرامیک و… نیست بلکه ریشه در فرهنگی غنی و نهادینه بودن هویت ایرانی و اسلامی در مسلک و زندگی و عملکرد آنها بوده که جلوه کوچک آن ظاهر و سیمای میراث فرهنگی بافت تاریخی ما نمود یافته، نه به صدور مصوبه.

کوتاه سخن آنکه اینهمه جلوه های پرافتخار معماری و شهرسازی شهر یزد با تار و پود اعتقادی و فرهنگی مردمان کهن و اخیر یزد آمیخته بوده و خلق شده و گمان نمیکنم حرکات پوسته ای و دلخوشانه صدور مصوبه بتواند کارامدی حتی در حد اندک داشته باشد.

که البته در شوراهای شهر سابق نیز مشابه این را داشته ایم و…

اعلام این مصوبه که در حد چند خط بوده نماینده تفکر مورد در پشت این مصوبه و ذهن اعضای شورای شهر نیست و باید صبر کرد ببینبم ایا نتایج این مصوبه هم مانند امور دیگر شورا دارای نقص و کج دار و مریزی است یا خیر…

اذعان داشته باشیم که در شهر یزد کم نیستدند خردمندان و صاحبنظران علمی، دانشگاهی، پژوهشگر و اجرایی که صاحب اندیشه و کرسی شناخت معماری و شهرسازی تخصصی یزد میباشند.

و بجاست که از فرزندان این دیار یادی کنیم صاحب نطرانی مانند دکتر ایت الهی، دکتر اولیا، دکتر نقصان محمدی،دکتر نورمحمد زاده، سرکار خانم دکتر اسمعیل پور، دکتر میرجانی، مهندس فرهمند، دکتر فروزانفر، دکتر عباسی استاد اکبر قلمسیاه، استاد مسرت، والبته پژوهشای مرحوم پیرینا و… (ضمن عذرخواهی از سایر بزرگوارانی که نام آنها از قلم افتاده) تا بلکه شورای شهر در اینگونه موارد قبل از حرکت تحکمی و مصوبه ای به کار ربشه ای و فرهنگسازی بلند مدت توجه کنند.

یزد فردا

درباره نویسنده