نماهای شهری برگرفته از هویت بومی

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج گفت: با بهره‌گیری از کمیته نما طی ماه‌های اخیر، شاهد حذف نماهای غربی و ناموزون از سطح شهر خواهیم بود.

بمعاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج گفت: از زمان آغاز به کار کمیته نما در مناطق ۱۰ گانه کرج و ستاد، شاهد ارتقای کیفی سیمای شهر هستیم.

احمدی پرگو گفت: قبل از راه‌اندازی کمیته نما شاهد نماهای غربی و بعضاً بی کیفیت و ناایمن بودیم؛ ولی امروز دیگر نماهایی با آن ساختار در شهر ساخته نمی‌شود.

وی با اشاره به نقش کمیته نما در ارتقای کیفی سیمای شهر نیز گفت: نماهای شهری تنها متعلق به مالک یا سرمایه‌گذار آن بنا نیست، بلکه بخشی از هویت و منظر شهری را تشکیل میدهند.

معاون معماری و شهرسازی کرج در ادامه گفت: وقتی در یک محله یا کوچه، نمای ما متعارفی مشاهده شود، قطعا آسیب ظاهری، تنها متعلق به آن ساختمان نیست و تمام آن کوچه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

احمدی پرگو در پایان نیز گفت: اعضای کمیته نما ی شهرداری کرج با دقت در جزییات از ساخت نماهایی که جنس آنها به هویت و ایمنی شهروندان آسیب برساند، ممانعت می‌کنند.

گفتنیست کمیته نمای شهرداری کرج از سال گذشته تشکیل و مجریان ساختمان مکلفند نمای خود را پیش از شروع عملیات ساختمانی، در این کمیته مطرح تا درباره آن تصمیم گیری شود.

منبع:موج البرز

درباره نویسنده