نمادی از معماری ایرانی در پاکستان

حمام شاهی، یا حمام وزیرخان، یک حمام به سبک معماری ایرانی است که در دوران حکومت شاه جهان، پادشاه گورگانیان هند در شهر لاهور پاکستان ساخته شد.

این گرمابه در ورودی لاهور قدیم واقع شده و مسافران پس از ورود به این شهر از این حمام برای رفع خستگی راه استفاده می‌کردند.

حمام شاهی از سه قسمت جامه خانه یا رختکن، حمام نیمه گرم و حمام آب گرم تشکیل شده که وسط آن گنبدی بزرگ با تزیینات زیبا قرار دارد.

در گوشه ای دیگر حمام مکانی به نام جماعت خانه برای اقامه نماز ساخته شده است.

نقش و نگارهای زیبایی از طبیعت در این حمام نگاه هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

این حمام محلی برای گفتگو بین اهالی و مسافران بوده است و ساکنان شهر آخرین خبرهای دور و نزدیک را در این حمام از مسافران دریافت می کردند.

صداوسیما

درباره نویسنده