نف، برند برتر لوازم خانگی اروپا

نف به عنوان شرکت خانوادگی و کوچک بیش از ۱۴۰ سال پیش در سال ۱۸۷۷ دربرتن، شهر کوچکی در آلمان پایه گذاری شد، که اصالت خانوادگی نف به این شهر باز می گردد. این منطقه مزایای ویژه ای دارد زیرا در مرکز اروپا واقع شده و زیر ساخت هایی مانند آزاد راه، خط راه آهن و دیگر امکانات حمل ونقل در این منطقه واقع شده اند. کارخانه نف با مساحتی بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ متر مربع در جنوب برتن قرار دارد و ۱,۴۰۰,۰۰۰ محصول در سال با حدود ۱,۳۰۰ کارمند تولید می کند.
نف اکنون نقشی اساسی در صحنه لوازم خانگی اروپا بر عهده دارد. طی سالها، نف همیشه لوازم خانگی جدید خلاقانه (نو آورانه) طراحی نموده تا زندگی را در آشپزخانه راحت تر نموده و با لذت بیشتری همراه نماید.

درباره نویسنده