نحوه نظارت بر ساخت و سازها در بافت تاریخی

یک کارشناس معماری گفت: هم سویه بودن و داشتن تعامل متناسب شهرداری، سازمان نظام مهندسی و میراث فرهنگی نظارت دقیق بر ساخت و سازهای شهری را آسان‌تر می‌کند.

آتوسا افغان اظهار کرد: مسائل مرتبط با شهرسازی و معماری به طور مشخص بر عهده مدیریت شهری است و شهرداری متولی هر آن چیزی است که در شهر ساخته می‌شود لذا نیاز است شهرداری و شورای شهر نظارت مستقیم بر ساخت و سازها در بافت‌های شهری داشته باشد.

وی افزود: آیندگان میراث داران اقداماتی هستند که امروز در شهر انجام می‌شود لذا برخی اشتباهات ماندگار است و تا همیشه چهره شهر را مخدوش می‌کند.

این کارشناس معماری خاطرنشان کرد: برخی تصمیم گیری‌ها در حوزه بافت شهری از جمله بافت تاریخی بر سیما و منظر یک شهر اثرگذار است و این اتفاقات منفی به دلیل اهمال‌ها در حوزه شهرسازی و به دلیل نحوه ارتباط میراث فرهنگی، شهرداری و نظام مهندسی ایجاد شده است.

افغان تاکید کرد: چنانچه شهرداری در تعامل با شورای شهر، شهرداری بافت تاریخی را ایجاد کند، می‌توان ضوابط متفاوتی را برای هریک از بافت‌های تاریخی در مناطق مختلف شهر در نظر گرفت تا فارغ از بحث مناطق شهری به بافت تاریخی توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: در شهرداری بافت تاریخی کلیه محدوده بافت به صورت مجزا مشخص می‌شود تا مباحث مربوط به این گونه از بافت‌ها و صدور پروانه در آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

این کارشناس معماری تصریح کرد: شهر یک موجود زنده است که پویایی دارد و در حال رشد است لذا بالا بردن آگاهی عمومی شهروندان و ارتقا فرهنگ شهروندی موجب می‌شود تا آنان با مشارکت و سرمایه گذاری خودشان شهر بهتری را بسازند لذا توجه به بحث فرهنگ و میزان تأثیرگذاری آن بر مسائل شهری بسیار مهم است.

افغان اضافه کرد: در کنار آموزش و ارتقا فرهنگ شهری سخت گیری‌های شهرداری نیز می‌تواند به بهبود وضعیت و شرایط ساخت و ساز در شهرها به خصوص در بافت تاریخی کمک کند.

وی افزود: هم سویه بودن و تعامل متناسب شهرداری و سازمان نظام مهندسی قطعاً نظارت دقیق بر ساخت و سازهای شهری را آسان‌تر می‌کند و چنانچه این دو سازمان تک مسیر باشند، مسائل حوزه ساخت و ساز نیز در مدت زمان کوتاه‌تری حل می‌شود.

ایمنا

درباره نویسنده