ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

موافقت مشروط شورای‌عالی شهرسازی با الحاق اراضی امیرآباد در اسلام‌آباد غرب به محدوده شهر

شورای عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با استاندار کرمانشاه موافقت مشروط شورا را با الحاق ۵۷.۸ هکتار اراضی دولتی موسوم به اراضی امیرآباد در اسلام‌آباد غرب برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ابلاغ کرد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با امیری‌مقدم استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه مصوبه شورا را در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اسلام‌آباد غرب الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر جهت تامین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ مصوبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اسلام آبادغرب  الحاق اراضی دولتی  به محدوده شهر جهت تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن، موضوع الحاق اراضی ۵۷.۸ هکتاری دولتی واقع در غرب شهر و حدفاصل روستای امیرآباد و ضلع جنوبی پادگان الله‌اکبر، موسوم به اراضی امیرآباد را با توجه به صورتجلسه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک  مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد.

با عنایت به آخرین اعلام نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (نامه شماره ۵۷۱۳ / ۰۰ / ۴۴۲۰  مورخ  ۲۷ بهمن ۱۴۰۰)، با الحاق اراضی مذکور صرفا در بخش‌های جنوبی خط‌الراس تپه و با رعایت حریم ۳۰۰ متر از محدوده پادگان (شامل محدوده مالکیتی و واگذار شده) موافقت و مقرر کرد طرح تفصیلی اراضی بارعایت حداقل واحدپذیری ۵۰ واحد در هکتار و تامین سرانه‌های خدماتی مقیاس محله و ناحیه به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.

دستورفرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران خط محدوده شهر با اعمال الحاق مذکور جهت طی فرآیند ابلاغ به دبیرخانه شورایعالی ارسال شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

درباره نویسنده