ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

مهمترین آسیب‌رسان‌های سیما و منظر شهری

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: مهمترین آسیب‌رسان‌های سیما و منظر شهری فقدان برنامه جامع برای سیما و منظر شهری در سطح کلان ملی و سطح خرد شهری و توجه نکردن به تامین آسایش بصری در منظر شهر، توسط برنامه‌ریزان و مدیران شهری است.

سید احمد حسینی‌نیا اظهار کرد: منظر شهر به عنوان مجموعه‌ای از عناصر طبیعی و مصنوع اعم از کالبد و فضاهای شهری، انسان‌ها، رفتارها و فعالیت‌های آنها به عنوان نخستین جلوه از شهر، آینه تمام نمای ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی شهر قلمداد می‌شود.

وی با بیان اینکه منظر شهری از مهمترین مباحث و مسائل شهری است که مورد توجه معماران، طراحان و روانشناسان محیط و جامعه‌شناسان قرار گرفته است، افزود: امروزه در جهان توسعه یافته، شهرها به صورت شرکت‌های رقیب عمل می‌کنند و تلاش دارند سهم بیشتری از بازار سرمایه، استعدادهای برجسته و توجه جهانی را به خود اختصاص دهند؛ بدین ترتیب برای تدارک منظرهای شهری خوب و برجسته با یکدیگر رقابت می‌کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: شهرهای برخوردار از محیط بصری مطلوب قادر است با افزایش تجربه زیباشناختی شهروندان، موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم سازند، اما گاهی شناخت ماهیت منظر شهری با نوعی سطحی‌نگری در تعاریف شخصی و سلیقه‌ای تا حد یک مفهوم خرد و کوچک تقلیل یافته است.

وی با بیان اینکه منظر شهری، در تعاریف همواره وابسته به دو عنصر اصلی بوده است که با حذف هر یک فهم آن دچار مشکل می‌شود، افزود: عنصر نخست «محیطی» است که انسان را در بر می‌گیرد و دوم «انسانی» است که در صدد درک و ارتباط با محیط بدان ورود می‌کند و در طول زمان در ذهن خود تصویرسازی می‌کند.

حسینی‌نیا تاکید کرد: منظر شهری موجودی زنده و پویا است که از یک سو متأثر از انسان و نحوه ارتباط او با محیط است و از سوی دیگر تداعی خاطرات است که در زمان‌های طولانی در بستر محیط روی داده و بر ارتباط انسان و منظر تأثیر گذاشته است و در پی آن، فرهنگ و تمدن آدمیان را تغییر داده است.

وی با بیان اینکه منظر شهری را از یک سو نمی‌توان تنها در کالبد خلاصه کرد، چون منظر کیفیت و معنا را هم در بر دارد و از سوی دیگر نمی‌توان مفهوم تجریدی و انتزاعی دانست، چون آن را از طریق کالبد و حواس می‌فهمیم، گفت: در برداشتی متعالی، منظر شهری پدیده‌ای است که به واسطه ادراک ما از محیط و تفسیر ذهن، توأمان حاصل می‌شود؛ در واقع منظر شهری پدیده‌ای عینی و ذهنی است که گاه به جهت تسهیل بررسی و مطالعه آن و به انتزاع به ابعاد عینی و ذهنی تفکیک می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به مهمترین آسیب‌های سیما و منظر شهری، اظهار کرد: از جمله این آسیب‌ها فقدان برنامه جامع برای سیما و منظر شهری در سطح کلان ملی و سطح خرد شهری، توجه نکردن به آسایش بصری در منظر شهر، توسط برنامه‌ریزان و مدیران شهری، طراحان شهرساز و معمار، کارفرمایان، شهروندان و بهره‌برداران، گسیختگی در مدیریت، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای المان‌های تشکیل دهنده و تأثیرگذار بر سیما و منظر شهر، از جمله فضای سبز، مبلمان شهری، کف‌سازی معابر، نماهای ساختمان‌ها، نظافت شهر، تأسیسات شهری و ناهماهنگی و تبعیت بهره برداران و شهروندان از طرح‌های (مصوب حال حاضر) سیما و منظر شهری و تخلفات آشکار و نهان گریبانگیر منظر شهری است.

وی ادامه داد: بازنگری و به‌روزرسانی ضوابط سیما و منظر شهری طرح تفصیلی شهر اصفهان با رویکرد تسهیل در تصمیم‌گیری و نیل به سیما و منظر مطلوب شهری و تقویت همکاری و هماهنگی درون سازمانی (معاونت‌ها، سازمان‌ها و مناطق شهرداری) و برون سازمانی (راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نظام مهندسی ساختمان ) به منظور نظارت و کنترل فرآیند رسیدن به سیما و منظر مطلوب شهری از طراحی (طراحان شهر ساز و معمار) تا اجرا (سازندگان شهری و ساختمان) و بهره‌برداری (شهروندان و آحاد جامعه) از جمله طرح‌های معاونت شهرسازی و معماری اصفهان در سیما و منظر شهری بشمار می‌رود.

حسینی‌نیا گفت: از دیگر طرح‌های معاونت شهرسازی و معماری در سیما و منظر شهری، تقویت کارگروه‌های تخصصی سیما و منظر شهری در سطح معاونت شهرسازی و معماری و مناطق ۱۵ گانه شهرداری به منظور قضاوت و داوری شفاف، همگرا و فراگیر، تقویت اداره گشت فنی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی معاونت شهرسازی و معماری با رویکرد بازدارندگی تخلفات، در اجرای طرح‌های مصوب نما و همچنین رسیدگی به تخلفات احتمالی و برگزاری وبینارها و کارگاه‌های آموزشی (در شرایط حاضر، به صورت غیرحضوری) طراحی و ساخت و بهره‌برداری نمای ساختمان با همکاری مؤسسات حرفه‌ای، آموزشی و دانشگاه‌ها و شهرسازان، معماران و جامعه‌شناسان برجسته و ممتاز ملی و شهری است.

منبع:ایمنا

درباره نویسنده