معماری سه دوره‌ تاریخ در امامزاده سه گنبدان

امام‌زاده زید و رحمان(ع) یا امامزاده سه گنبدان در پلنگ‌آباد اشتهارد واقع شده است.

حسن شاهمحمدی، البرزپژوه گفت:امام‌زاده زید و رحمان(ع) یا امام‌زاده سه گنبدان در بخش رحمانیه یا پلنگ آباد اشتهارد واقع شده است که آثار معماری سه دوره مربوط به قرن های هفتم، هشتم و نهم هجری قمری در بنای امام‌زاده زید و رحمان قابل مشاهده است.

اوگفت: امام‌زاده زید و رحمان به خاطر دارا بودن سه گنبد رفیع به امام‌زاده سه گنبدان معروف شده است.

شاه محمدی گفت: گنبدهای این امامزاده که می‌توان از آن به عنوان ترکیبی از دوره‌های مختلف یاد کرد، به ترتیبِ گنبد شرقی، غربی و شمالی، مربوط به دور‌ه‌های ایلخانی، تیموری و صفویه است.

او می گوید: در کمتر بنایی می‌توان نظیر آن را پیدا کرد و به سادگی می‌توان در کنار یکدیگر معماری بی‌نظیر این سه دوره‌ی را در کنار یکدیگر مقایسه کرد و از آن درس گرفت.

شاه محمدی گفت: برخلاف نمای خارجی، نمای داخلی بنا پر زرق و برق و زیبا است و مطمئنا با ورود به آن در عینِ سادگی، از نمادهای مختلف از معماری اسلامی لذت خواهید برد.

این البرزپژوه می گوید: هرچند شجره نامه مطلوبی از امام‌زاده زید و رحمان در دست نیست اما مردم محلی شجره این امام‌زاده را به نوادگان امام جعفر صادق علیه السلام نسبت می دهند.

شاه محمدی گفت: بقعه زید و رحمان به شماره ۷۵۵ در فهرست آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده و دارای ۳ گنبد آجری و گنبد بدون ساقه است که در بخش زیرین نقاشی های دیواری زیبایی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان

درباره نویسنده