معماری جاده بدون برهم زدن محیط زیست

جاده تبادلی هیساشیمیچی در ژاپن، یک تقاطع بزرگراه است که با حداقل تلفات برای محیط زیست ساخته شده است. این جاده تبادلی یک شاهکار مهندسی بسیار چشمگیر است که در هاچیوجی، نزدیک توکیو قرار دارد.

درباره نویسنده