معماری بومی بوشهر در محله کهن

پرسه در بافت قدیم بوشهر روایتی تصویری است که با قدم زدن در کوچه پس کوچه هایش حال و هوای آن محله را می توان به چشم دید.

رنگ، آفتاب، گرما، کوچه های باریک، ساختمان های قدیمی و پنجره های قوس دار اینها همه داستان رنگ و بوی معماری بومی بوشهری است. در بافت قدیم بوشهر همه‌ چیز پررنگ‌ تر، سایه‌ ها پیداتر، ساختمان ها مقاوم تر و آفتاب از همیشه درخشان‌ تر و گرم‌ تر است.

کوچه های باریک بافت قدیم بوشهر پر است از مهر، صفا و صمیمت و همسایه هایی که از این در به آن در می روند و سادگی اصل زندگی مردم آن محله است.

ساختمان های سر به فلک کشیده قدیمی و بازسازی شده، چندل های چوبی، جوی باریک در کوچه ها، درهای چوبی، تیر برق ها و سیم های برقی که در آن محله فضای زیبایی را به وجود آورده همه نشان بافت قدیم است.

منبع:اتحاد خبر

درباره نویسنده