معماری ایران به قلم وارطان

نام وارطان هوانسیان در فهرست معمارانی قرار می‌گیرد که نه فقط در میان اهل فن که تا حد زیادی بین عموم هم شهرت دارند. از یک‌سو این شهرت به‌واسطه سبک او به‌عنوان یک معمار است، اما از سوی دیگر نمی‌توان فراموش کرد که وارطان هوانسیان از دهه۱۳۲۰ تا پایان عمر در سال۱۳۶۱ دست به اقدامات متعددی زده که در تثبیت شکل جدید معماری و شهرسازی در ایران بسیار اهمیت داشت. به‌نظر می‌رسد که او نیز مانند بسیاری از ایرانیان دنیادیده در پی بنیان‌گذاران نهادها بوده، چنان که حتی پیش از بازگشت به ایران هم دبیر انجمن ایرانیان ساکن فرانسه بود. اما در دهه۱۳۲۰ وارطان هوانسیان نه فقط در سال ۱۳۲۳ در تأسیس انجمن آرشیتکت‌های دیپلمه مشارکت کرد که از سال۱۳۲۵ اقدام به انتشار مجله آرشیتکت کرد. این مجله که بیشتر به‌صورت گاه‌نامه منتشر می‌شد در مجموع تنها ۲سال دوام آورد و در این دو سال در ۶شماره چاپ شد. ۳شماره در سال ۱۳۲۵، ۲شماره در سال ۱۳۲۶و درنهایت یک شماره در تیر‌ماه ۱۳۲۷. مطالب این نشریه شامل ترجمه مطالب خارجی، معرفی معماران ایرانی، مطالبی درباره مصالح ساختمانی و بخش‌های خبری و گزارش ادواری انجمن آرشیتکت‌های دیپلمه می‌شد. وارطان هوانسیان بعدتر مجله معماری نوین را نیز بنا نهاد. از این منظر و از طریق این دو نشریه می‌توان او را یکی از کلیدی‌ترین چهره‌ها در گسترش معماری نوین ایران نامید. آنچه می‌خوانید صفحاتی از شماره اول این مجله است که در آن وارطان به شکل روشنی  وضعیت معماری ایران در آن سال‌ها را شرح می‌دهد .

منبع:همشهری آنلاین

درباره نویسنده