معماری اختیار یا سرنوشت در خانه صفوی

در خوانش دوم از مجموعه پیرنگ خوانی، کتاب «معماری اختیار یا سرنوشت» نوشته‌ «لئون کرییر» بررسی می‌شود.

 در دومین خوانش از مجموعه «پیرنگ خوانی» که از سوی خانه صفوی اصفهان برگزار می‌شود، کتاب «معماری اختیار یا سرنوشت» نوشته «لئون کرییر» بررسی خواهد شد.

این کتاب توسط شماری از دانشجویان معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی شامل نازنین شهیدی‌مارنانی، صفورا عبدی‌ها، زهرا فراهانی، مریم قیومی‌بیدهندی، زهرا گلشن و سیده لیلا میری و زیر نظر «مهرداد قیومی بیدهندی» به فارسی منتشرشده است.

کتاب «معماری اختیار یا سرنوشت» حاوی مقاله‌های لئون کرییر، معمار اندیشمند معاصر، درباره بحران معماری و شهر در روزگار ما است. نویسنده این کتاب می‌کوشد مشکلات بناها و شهرهای امروزی را به طور عمیق اما به زبان معماران، روشن کرده، ریشه آنها را معلوم کند و راه‌حل‌های طراحی برای آنها ارائه دهد. از نظر کرییر، بخش اعظم مشکلات معماری و شهر ناشی از غلبه اندیشه و عمل و آثار معماران جنبش مدرن است. او معتقد است که باید ریشه‌های این تفکرات را سوزاند و کوشید تا با تکیه بر دستاوردهای هزاران‌ساله انسان در ساختن بناها و شهرها و روستاها و نیز بنیادهای اصیل مدرنیته معماری و شهرسازی را اساساً اصلاح کرد.

نخستین جلسه خوانش دوم از مجموعه پیرنگ خوانی به دبیری «علی قریشوندی» سه شنبه _نهم آذرماه_ ساعت ۱۸ در خانه صفوی، واقع در خیابان خاقانی، حدفاصل خواجه پطرس و وحید، جنب کوچه شماره ۳۱ برگزار می‌شود.

این خوانش در ده جلسه به صورت رایگان و با ظرفیت محدود (حضوری) همراه با یک جلسه بازدید معمارانه و یک جلسه کارگاه عملی در پایان دوره برگزار خواهد شد. 

ایمنا

درباره نویسنده