مسجد سلطانی بروجرد بزرگترین مسجد تاریخی غرب کشور

مسجد سلطانی بروجرد به لحاظ فرم معماری از نوع مساجد چهار ایوانی است و پلان آن همانند مسجد امام تهران و مسجد النبی قزوین است اما از آنها بزرگتر و قدیمی تر است. مسجد سلطانی بروجرد با بیش از ۷۰۰۰ متر مربع وسعت، بزرگترین مسجد تاریخی غرب ایران است.

از جمله آثار ارزنده معماری دوره اسلامی در بروجرد  مسجد سلطانی است.این مسجد که بزرگترین مسجد تاریخی غرب کشو ر است، در مرکز شهر بروجرد و در جوار راسته بازار بروجرد بنا شده است و یکی از ارزشمندترین و ممتازترین بناهای بروجرد به شمار میرود. مسجد دارای سه درگاه می باشد درگاه شمالی آن به طرف خیابان جعفری باز می شودو دارای طاق و مقرنس‌های بسیار زیبا ست که با کاشی خشت هفت رنگ به سبک دوره قاجاری تزیین و در میان آن نام فتحعلیشاه قاجار نقش بسته است. طرح ونقشه این بنا از مسجد امام تهران الگو برداری شده است. راه ورودی غربی آن به سمت بازار دواتگران باز می شود و به خیابان صفا راه دارد. شبستان جنوبی زیر گنبد اصلی قرار دارد. این مسجد در اواخر دوره زندیه و اوایل حکومت قاجار در زمان فتحلی شاه قاجار بر روی ویرانه‌های یک مسجد بسیار قدیمی  ساخته شد ولی چون این بنا در دوره قاجاریه به اتمام رسیده از بناهای دوره قاجار محسوب شده است.

مسجد سلطانی به شماره ۳۹۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

سلام نو

درباره نویسنده