مسجد تاریخی امام خمینی

مساجد سلطانی (چهار ایوانی) در زمان فتحعلی شاه و در شهر‌های تهران، بروجرد، سمنان، قزوین و کاشان ساخته شدند. مسجد تاریخی امام خمینی (ره) یکی از این پنج مسجد سلطانی در ایران است. این مسجد یکی از مساجد چهار ایوانی دوره قاجار و نمونه‌ای کامل از لحاظ معماری این دوران است. مسجد امام در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است.
 

عناصر تشکیل دهنده مسجد را ایوان‌های متعدد، شبستان‌های وسیع، حجره‌ها و کاشی‌کاری‌های زیبا و هفت رنگ تشکیل می‌دهد. ارتفاع ایوان غربی مسجد امام ۵/۱۹ متر است و بزرگتر از ایوان‌های دیگر مسجد ساخته شده و مزین به کاشی کاری‌ها و کتیبه‌های کوفی بنایی و ثلث است.

ارتفاع ایوان شرقی ۵/۱۸ متر، ارتفاع دو ایوان رو به شمال و رو به جنوب هر یک ۱۱متر است. در بالای همه ایوان‌ها سوره‌های مبارک قرآنی و اسم خاقان فتحعلی شاه و تاریخ بنا برروی کاشی نقش بسته است. بالای مقصوره ایوان غربی، گنبد کوچکی است که با کاشی‌های آبی‌رنگ مزین شده و رو به روی آن بالای ایوان شرقی گلدسته‌ای است. معمار این مسجد باشکوه به موجب آن‌چه داخل ایوان شرقی نوشته شده، استاد «صفر علی معمار» بوده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایسنا

درباره نویسنده