مسجد «احمد بن طولون» در سیده زینب قاهره

 مسجد احمد بن طولون یکی از شاهکارهای معماری منطقه سیده زینب و یکی از قدیمی ترین مساجد مصر است.

احمد بن طولون، بنیانگذار دولت طولون در سال ۲۶۳ هجری قمری مصادف با ۸۷۷ میلادی دستور ساخت این مسجد را صادر کرد. احمد بن طولون، سومین مسجد ساخته شده در پایتخت اسلامی مصر بعد از مسجد عمرو بن العاص و مسجد العسکر بود.

این مسجد به دلیل حفظ وضعیت اولیه خود در مقایسه با مسجد عمرو بن العاص که بازسازی شده است، یکی از قدیمی ترین مساجد موجود در مصر از آن زمان تا کنون به شمار می رود.

مسجد احمد بن طولون دارای مناره حلزونی شکل است که به عنوان تنها مناره قدیمی دولت مصر شناخته شده است.

 

طرح این مناره ازطرح حلزونی مناره بزرگ مسجد شهر سامرا، شهر تولد أحمد بن طولون گرفته شده است.

 

 

مسجد ابن طولون دارای دو گنبد و یک مناره است. این بنا در دوره حکمرانی احمد بن طولون ساخته شده است.

 

مسجد ابن طولون به عنوان یکی از آثار تاریخی دینی مصر محسوب می شود و گردشگرانی که به کشور مصر سفر می کنند، برای بازدید به این مسجد می روند. گفتنی است، تصویر این مسجد روی سکه پنج لیری مصر قرار دارد.

 

 

شبستان

درباره نویسنده