پ٫ اسفند ۱۰ام, ۱۴۰۲

مسجدِ برسیان، گنجِ نهانِ شرقِ اصفهان

زنجیره‌یِ مساجد تاریخی شرق اصفهان، از مسجد دشتی آغاز می‌شود و تا ورزنه پیش می‌رود. مسجد برسیان در این میانه، شکوه معماری سلجوقی را به نمایش می‌گذارد. گنجِ نهانِ شرق اصفهان می‌تواند جایگاه درخوری برای گردشگری داشته باشد اما مغفول مانده است.

ایرنا

درباره نویسنده