مزیت‌های متولی مستقل برای احیای بافت تاریخی اصفهان

رئیس کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهر اصفهان از نظر صنعت به دلیل مسئله خشکی زاینده‌رود و نبود آب با افزایش آلودگی و کاهش توسعه کشاورزی مواجه است، بنابراین بهترین بخش قابل توجه برای اصفهان میراث و بافت تاریخی و توسعه گردشگری با متولی مستقل است.

رسول میرباقری با اشاره به اهمیت احیای بافت تاریخی در شهر اصفهان، اظهار کرد: برای احیای بافت تاریخی شهر اصفهان از قبل مدیریت واحدی وجود نداشت و هر منطقه‌ای از شهرداری به تناسب میزان بافت تاریخی و میراث فرهنگی در این خصوص اقداماتی را انجام داده است.

وی ادامه داد: راهبردها و دغدغه اصلی حفظ میراث تاریخی، توسعه بازدیدها و گردشگری است و مدیریت شهری و برای تحقق این مسئله از پایتخت و اصفهان پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و متولی آن به طور موقت شورای عالی استان یا در نهایت معاونت بافت تاریخی و گردشگری است که در اصفهان فعالیت می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر بافت تاریخی شهر اصفهان بسیار گسترده است، اگر تمام بافت تاریخی در یک منطقه شهر اصفهان استقرار داشت وجود یک شهردار برای بافت تاریخی کافی بود، اما در منطقه یک، سه، پنج و بسیاری از مناطق شهر اصفهان بافت و میراث تاریخی وجود دارد و این بافت‌ها و آثار تاریخی در یک مکان متمرکز نیست و در شهر پراکنده است.

وی با تاکید بر اینکه وجود یک متولی مستقل برای احیای بافت تاریخی شهر اصفهان مزیت‌های فراوانی دارد، گفت: این نسخه در یزد اجرا شده، زیرا بافت تاریخی یزد در یک مکان متمرکز شده است، در حال حاضر شهر اصفهان از نظر صنعت به دلیل مسئله خشکی زاینده‌رود و نبود آب با افزایش آلودگی و کاهش توسعه کشاورزی مواجه است، بنابراین بهترین بخش قابل توجه برای اصفهان میراث تاریخی و توسعه گردشگری است.

میرباقری خاطرنشان کرد: قطعاً میراث تاریخی و توسعه گردشگری اصفهان در کشور و دنیا کم‌نظیر است، ایران یکی از ۱۰ کشور تاریخی است، همچنین شهر اصفهان به دلیل برخورداری از آثار تاریخی بین کشورها زبانزد است.

وی در خصوص برنامه‌های آینده مدیریت شهری اصفهان برای توسعه گردشگری، اظهار کرد: در حال حاضر مدیریت شهری تلاش می‌کند که برای احیا و حفظ بافت‌های تاریخی شهر برنامه‌ریزی و با معرفی آن به دیگر کشورها به توسعه گردشگری و اقتصاد شهر کمک کند.

ایمنا

درباره نویسنده