مرمت ۱۰۰مورد جداره بناهای ارزشمند

بیش از ۱۰۰مورد جداره بناهای ارزشمند در پایتخت توسط شهرداری تهران پیرایش شد. به گزارش شهر، اعضای شورای شهر بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به تهیه رمزینه پاسخ سریع برای آثار معماری ارزشمند معاصر، بافت و بناهای تاریخی و گردشگری و مکان رویدادهای شهر تهران» را مورد بررسی خود قرار دادند. این طرح مستند به بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها درخصوص تشریک مساعی برای حفظ آثار تاریخی و نیز بند سوم ماده ۴۶ برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران که شهرداری را به تهیه طرح‌های بناهای ارزشمند با تکیه بر مکان‌های خاطرات جمعی ملزم می‌کند، مطرح شد.یکی از نکات مورد توجه در این طرح سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی است. این طرح با رای اکثریت اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

دنیای اقتصاد

درباره نویسنده