لزوم توجه به معماری با ارزش و با هویت

مصطفی پورعلی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: نهادهایی مانند یونسکو تاکید کردند که روش معماری نوین بحران‌های اجتماعی مختلفی را به دنبال خواهد داشت و لذا توجه به معماری باارزش و هویتمند که ارزش‌های انسانی را متبلور کند باید بیشتر شود.

 دکتر مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری درمورد نقش معماری و میراث‌فرهنگی در جامعه با برنامه «صبح و گفتگو» مصاحبه تلفنی کرد.

پورعلی با بیان اینکه میراث از قرن گذشته وارد ادبیات تخصصی مدیریت شهرها و روستاها شده گفت: یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌های میراث‌فرهنگی، میراث معماری و شهرسازی است.

وی افزود: ما ابتدا بیشتر، حوزه‌های باستان‌شناسی را جزو میراث‌فرهنگی می‌دانستیم اما به‌تدریج با تحولات شهرسازی‌های مدرن و سرعت تغییرات و تحولات شهری، حوزه معماری و شهرسازی نیز وارد میراث‌فرهنگی شد.

مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: باتوجه‌به اینکه آثار شکوهمند و باارزش معماری تاریخی رو به نابودی می‌رفت و ایده و روش معماران مدرن نیز در ضدیت با معماری سنتی و تاریخی بود لذا به حمایت‌هایی نیاز داشت و در اولین اجلاس جهانی معماران مدرن در ابتدای قرن بیستم نیز تأکید شد که باید گروه و سازوکاری برای حفاظت از معماری تاریخی تشکیل شود.

پورعلی گفت: نهادهایی مانند یونسکو و کنوانسیون‌های مختلف تاکید کردند که روش معماری نوین بحران‌های اجتماعی مختلفی را به دنبال خواهد داشت و لذا توجه به معماری باارزش و هویتمند که ارزش‌های انسانی را متبلور کند باید بیشتر شود.

مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: ما در حال حاضر شرایط خوبی نداریم و نیازمند این هستیم که با توجه بیشتر به میراث تاریخی و معماری گذشته خود راهکارهایی را ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه از زمان تحقق اصلاحات ارزی در دهه ۴۰ شمسی نوع مواجهه ما با معماری گذشته تغییر کرد گفت: وقتی ما در مقیاس کلان شرایطی را فراهم می‌کنیم که تخریب‌ها و نوسازی‌ها بیشتر شود و اجازه می‌دهیم از محل فروش زمین سودهایی نصیب عده‌ای شود خودش منشأ فساد در ساخت‌وساز می‌شود.

رادیو گفتگو

درباره نویسنده