لزوم بازنگری طرح تفصیلی شهر سلطانیه

شهردار سلطانیه گفت: نحوه اجرای ساختمان و ضوابط و معماری موجود نظام مهندسی در سلطانیه مانند دیگر شهرها است و ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، بیشتر از سازه‌های بتنی و فلزی است در حالی که سلطانیه یک شهر تاریخی بوده و ساخت‌وسازها باید دارای الگوی سنتی و معماری ایرانی – اسلامی باشد.

 آثار و بناهای تاریخی عناصر هویتی یک شهر است و در صورت برنامه‌ریزی و استفاده متناسب از این ظرفیت می‌توان در مسیر توسعه پایدار حرکت کرد. شهرداری‌ها سعی داشته‌اند طی سال‌های اخیر در فرایند بهسازی، مرمت و بازآفرینی بناها و فضاهای شهری نقش مؤثری ایفا کنند و با سایر نهادهای شهری تعامل داشته باشند.

مصطفی کلانتری با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه عمران شهری سلطانیه و ساخت‌وسازها، تاریخی بودن این منطقه و وجود برخی قوانین میراث فرهنگی، اظهار کرد: رویکرد اصلی شهرداری در این زمینه، حل مشکلات با رویکرد تعاملی با اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

وی با تاکید بر اینکه همه چالش‌های موجود در شهر را نمی‌توان به گردن میراث انداخت و می‌توان از همکاری مردم نیز در این زمینه استفاده کرد، افزود: اقدامات باید به نحوی انجام شود که زمینه آشتی مردم با قوانین میراث فراهم شود، بازنگری در ضوابط میراث فرهنگی از یک سو و استفاده از الگوهای سنتی در معماری ابنیه موجود در شهر از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز سیما و منظر جدیدی در سلطانیه باشد.

شهردار سلطانیه با اشاره به جای خالی الگویی برای ساخت‌وساز با معماری ایرانی – اسلامی (سنتی) در سلطانیه، تصریح کرد: نحوه اجرای ساختمان و ضوابط و معماری موجود نظام مهندسی در سلطانیه مانند دیگر شهرها است و ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، بیشتر از سازه‌های بتنی و فلزی است در حالی که سلطانیه یک شهر تاریخی بوده و ساخت‌وسازها باید دارای الگوی سنتی و معماری ایرانی – اسلامی باشد.

کلانتری اضافه کرد: ضوابط نظام مهندسی ساختمان و الگوی ایرانی – اسلامی از جمله مواردی است که می‌تواند در زمینه ایجاد ساخت‌وساز مؤثر باشد که در زمان دریافت مجوز ساخت به مالکان ارائه می‌شود و زمینه‌ساز این موضوع، تطبیق ضوابط نظام مهندسی با الگوی متناسب منطقه است.

وی با تاکید بر اینکه در قوانین نظام مهندسی سلطانیه مانند طرح تفصیلی، موضوع ساخت‌وسازهای سنتی در نظر گرفته نشده است، گفت: هیچیک از ساختمان‌های ادارات این شهرستان دارای معماری سنتی نیست در حالی که ادارات مستقر در سلطانیه باید در وهله اول ساخت‌وساز سنتی را رعایت کنند تا بتوان مردم را تشویق به انجام این کار کرد.

شهردار سلطانیه به موضوع فضاسازی گنبد سلطانیه اشاره و اظهار کرد: برای فضاسازی در محوطه ارگ تاریخی این گنبد جهانی، شهرداری آمادگی کامل دارد که با ارائه طرح‌هایی که با گنبد و سبقه تاریخی آن هم‌خوانی داشته باشد، فضایی را در ارگ سلطانیه در وهله اول برای شهروندان سلطانیه‌ای و سپس گردشگران با همراهی و همکاری میراث فرهنگی مهیا کند.

کلانتری با تاکید بر اینکه شهروندان سلطانیه برای رشد و توسعه این شهر از هیچ اقدامی دریغ نکرده‌اند، گفت: با توجه به این موضوع می‌توان با تعامل و همکاری نسبت به حل مشکلات آنان اقدام کرد.

ایمنا

درباره نویسنده