پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

لزوم احیاء پیاده راه‌ها به عنوان رگ‌های حیاتی شهر

محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه پیاده رو ها رگ های شهر هستند، گفت: شهر بعنوان پیچیده ترین مکان اجتماعی، نیازمند فضاهایی سرزنده است که پیاده روهای شهر یکی از همین فضاهاست. از این منظر اگر شهر را موجودی زنده بدانیم، پیاده روها همانند رگ های این شهر باید عمل کنند اما متاسفانه از آنجاییکه مدیریت های شهری گذشته، نگاه سوداگرانه وکالایی به شهر داشتند، نقش پیاده روها در حیات شهر به فراموشی سپرده شد و همین موضوع تبعات زیادی برای شهر داشت.

سالاری ضمن ابراز تاسف از وضعیت نابسامان پیاده روهای شهر تهران، ادامه داد: متاسفانه امروز ما با شهری مواجه هستیم که اکثر پیاده روهای آن بدون توجه به اصول شهرسازی انسانگرا شکل گرفته است و نیاز به بازبینی و اصلاح دارد و حتی بسیاری از معابر تهران اصلا پیاده رو ندارند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به توقف نگاه کالایی به شهر با روی کار آمدن مدیریت شهری دوره پنجم، اظهار داشت: در این دوره با تلاش های بی وقفه مدیریت شهری و همراهی متخصصین رویکرد شهرسازی انسانگرا جایگزین رویکرد شهرسازی سوداگرا شد و نگاه درآمدزایی صرف از شهر کنار گذاشته شد و این تغییر رویکرد، آغازی برای حرکت از شهر خودرومحور به شهر انسان محور بود.

سالاری ادامه داد: در این مسیر تازه، علاوه بر بهسازی روز به روز پیاده روها و پیاده راه ها، تحقق حمل و نقل پاک را قویا پیگیری کردیم، همچنین با نگاه درآمدزایی صرف به پیاده روها مقابله کردیم و در همین راستا شهرداری تهران را ملزم به ساماندهی و مناسب سازی پیاده روها و پیاده راه ها و تهیه طرح جامع برای پیاده روها کردیم اما باید گفت ما هنوز  در ابتدای مسیر هستیم، چراکه شهر تهران درمجموع به حدود ۲۰ هزار کیلومتر پیاده راه مناسب و ایمن نیاز دارد که اگر سالیانه ۵۰۰ کیلومتر مسیر پیاده راه در تهران بهسازی شود، حدود ۴۰ سال طول می کشد تا تمامی پیاده راه‌های شهر، مناسب سازی و بهسازی شوند.

منبع:برنا

درباره نویسنده