فضای کاوش شده کاملا حفظ و حراست می شود

 به دنبال انتشار خبری در فضای مجازی در تاریخ ۲۳ تیرماه با عنوان تخریب در بافت تاریخی (حریم مجموعه سعدالسلطنه و مسجدالنبی) با هدف احداث پارکینگ، معاون میراث‌فرهنگی قزوین توضیحاتی را ارائه داد.

احسان نورانی، در این خصوص گفت: این خانه از بناهای الحاقی و مربوط به دوره موخر بوده که در نتیجه ساخت و سازهای اشتباه و تفکیک‌های صورت‌گرفته در دوره پهلوی ایجاد شده بود و با هدف خواناسازی و آزادسازی فضای بین مجموعه بناهای باقی‌مانده از بافت صفوی و مجموعه سعدالسلطنه جمع‌آوری شده و ارتباطی با بقایای معماری حاصل از کاوش و خانه قاجاری مورد اشاره در فضای مجازی ندارد.

معاون میراث‌فرهنگی قزوین تاکید کرد: آزادسازی و خواناسازی پیشینه صفوی و قاجار فضای موجود و تملک قطعات تفکیکی سال‌های موخر با هدف اتصال بین مجموعه سعدالسلطنه و مجموعه دولتخانه‌صفوی در اولویت برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی است و اجرای هر طرحی در این محور تاریخی – فرهنگی با تاکید بر حفظ هویت تاریخی شهر خواهد بود.

ایسنا

درباره نویسنده