عکسی تاریخی از جمعه مسجد اردبیل

عکس تاریخی جمعه مسجد اردبیل توسط ژاک دومورگان با نام کامل ژاک ژان ماری دو مورگان ‏باستان‌شناس فرانسوی که در سالهای ۱۲۷۶ تا ۱۲۹۱ هجری خورشیدی به مدت ۱۵ سال هدایت تیم باستان‌شناسان فرانسوی را در ایران و شوش بر عهده داشت، گرفته شده است.

در آن سالها مرکز تاریخی شهر اردبیل قبل از حمله مغول جمعه مسجد بوده، بخاطر بازسازی این مسجد در دوران صفویه، مرکز شهر به سمت مرکز تاریخی فعلی یعنی مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی کشیده شده و با ارتباط و اتصال دو قطب تاریخی بازار و محلات ستون فقرات شهری را شکل دادند.

شهر در این دوران شامل شش محله اصلی با وحدت خاصی بوده، اما در اواخر قاجار و اوایل پهلوی از رونق اقتصادی و سیاسی می افتد، به طوری که
در نقشه سال ۱۸۲۸م. روسها، جمعه مسجد در بیرون باروی اصلی شهر دیده می شود.

جمعه مسجد در زمره مساجد دوران اولیه اسلامی است.

ساوالان خبر

درباره نویسنده