س٫ اردیبهشت ۴ام, ۱۴۰۳

عنصر شهرسازی و معماری در زنجان به شدت ضعیف است

رئیس اداره نظارت اداره راه و شهرسازی زنجان گفت:گاه به شهرسازی ارتباط تنگاتنگی با روح و روان افراد دارد و این نگاه در استان بسیار ضعیف است و عنصر شهرسازی و معماری در زنجان به شدت ضعیف است.

به نقل از راه و شهرسازی زنجان،ابوذر جعفری، با بیان اینکه اداره نظارت بر طرح‌های اداره راه و شهرسازی، وظیفه نظارت عالیه بر طرح‌های توسعه‌ای و شهری را بر عهده دارد، گفت: نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح‌های تفصیلی شهری توسط شهرداری‌ها، نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه‌های شهری و جامع شهری، طرح‌های ویژه، طرح‌های عمران شهری و طرح‌های ویژه و تفصیلی شهرها از وظایف مهم این اداره است.

وی با بیان اینکه نظارت بر نحوه انجام طرح‌ها، بر عهده اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران راه و شهرسازی استان است، اظهار داشت: طرح‌ها تهیه و مصوبات اخذ شده برای اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران اداره راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه موضوع مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی سابقه ۵۰ ساله دارد، گفت: مصوبات مباحث شهرسازی و معماری به استان‌ها ابلاغ می‌شود که برخی از این مصوبات بسیار مهم است و نظارت بر انجام و کیفیت اجرای آنها بر عهده مجموعه ما می باشد.

جعفری با بیان اینکه مصوبه «ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری» جزو مصوبات شورای عالی بوده که به استان‌ها برای اجرا ابلاغ می شود و تشکیل کمیته «ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری» نیز در این راستاست، افزود: دبیرخانه این کمیته به عهده اداره کل راه و شهرسازی است و وظیفه این کمیته نظارت بر نماهای شهری، میادین، فضاهای شهری، تابلوها و جداره‌های شهری (زیبایی شهر) است که در این راستا باید نظارت، توسط اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران اداره راه و شهرسازی انجام شود تا شاهد فضای خوب شهری باشیم.

پیدایش نگاه فانتزی به مقوله شهرسازی در زنجان

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران اداره راه و شهرسازی استان زنجان ابراز داشت: یکی از دغدغه‌های ما در حوزه شهرسازی و معماری این است که متاسفانه ساختارهای قانونی و چارچوب‌ها به گونه ای بوده که مهندسین، شهرسازان و معماران نتواستند بر کارهای شهرسازی و معماری نظارت لازم را داشته باشند.

جعفری نگاه به مقوله شهرسازی در کشور را به صورت فانتزی یاد کرد و ابراز داشت: نگاه به شهرسازی ارتباط تنگاتنگی با روح و روان افراد دارد و متاسفانه این نگاه در استان بسیار ضعیف است و عنصر شهرسازی و معماری در زنجان به شدت ضعیف دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه در مقوله شهرسازی دو گرایش مهم «برنامه ریزی شهری و طراحی شهری» مطرح است، بیان داشت: طراحی شهری حلقه‌ بین شهرسازی و معماری است که مربوط به طراحی بدنه، طراحی‌های میدان‌های شهری و فضاهای شهری است.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران اداره راه و شهرسازی استان زنجان افزود: متاسفانه طراحی شهری حلقه مفقوده در شهرسازی کشور و استان است و شهرهای ما چهره‌های خوبی ندارند.

جعفری ابراز کرد: در این میان تهیه طرح جامع، مشخص کردن محدوده توسعه شهر، خدمات عمومی شهر، جمعیت آتی شهر، سرانه ها و غیره مقوله هایی هستند که ذیل برنامه ریزی شهری تعریف می شود.

وی یاد آورشد: برای داشتن فضا و سیمای زیبا و شاد شهری نیز کمیته سیما و منظر شهری را فعال تر کردیم و با شهرداری رأی‌زنی های لازم انجام شده که تصمیم‌های واحدی برای ارتقای کیفیت منظر شهری گرفته شود.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران اداره راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه دو پروژه مهم شهری در شهر زنجان توسط اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران اداره راه و شهرسازی استان اجرا می شود، گفت: «پیاده راه کوی پونک» در وسعتی به مساحت ۵ هکتار در دست اجرا است که طرح تهیه شده و در مرحله تصویب است و این پیاده راه کاملاً تعریف فضای شهری دارد و وارد فاز اجرا شده است.

جعفری با بیان اینکه کوی پونک در منطقه‌ای شکل گرفته که واحدهای مسکونی احداث شده فاقد امکانات و فضاهای عمومی است، متذکر شد: طرح پیاده راه کوی پونک توسط اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران اداره راه و شهرسازی پیشنهاد شده و طراحی‌ها انجام شده و مراحل اجرا را طی می‌کند.

زنجان فضای شهری ندارد

وی با بیان اینکه در شهر زنجان فضای شهری نداریم، افزود: در فضای شهری باید بدنه، بستر و امکانات شهری لازم تعریف شود و برای اولین بار در کشور اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان متولی ساخت فضای شهری در پیاده راه کوی پونک و کوی زنگان است.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران اداره راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به سایت ۸۴ هکتاری کوی زنگان، ادامه داد: بخش عمده‌ای از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در این سایت احداث خواهد شد و مردم برای زندگی در این منطقه به امکانات لازم رفاهی، فرهنگی و امکانات شهری نیاز دارند و این پروژه در مرحله تهیه طرح و تصویب است و پروژه پیاده راهی با خدمات رفاهی، اوقات فراغت، رستوران، فضای سبز و ورزشی و غیره تعریف شده که در مرحله تصویب طرح است.

جعفری، با بیان اینکه یک شهروند برای سکونت در شهر به چهار چیز نیاز دارد، افزود: شهر مطلوب شهری است که به چهار نیاز مسکن مناسب، کسب و کار مناسب، امکانات فرهنگی، هنری، مسائل تفریحی و حمل و نقل مناسب پاسخ دهد که در این میان باید به همه این مسائل توجه شود تا مردم با آرامش زندگی کنند.

وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان برای ارتقای کیفیت منظر و سیمای شهری زنجان با تمام توان تلاش می‌کند، افزود: هدف مهم این اداره از اجرای طرح‌های فضای شهری ایجاد آرامش و شادی مردم است و در این راستا دو پروژه ارزشمند پیاده راه کوی پونک و کوی زنگان را اجرا می کند.

رئیس اداره نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران اداره راه و شهرسازی استان زنجان، در پایان با تاکید بر اینکه راه و شهرسازی وظیفه اش ساخت فضای شهری نیست و وظیفه شهرداری است، افزود: تنها هدف ما ارتقای رفاه و راحتی مردم است.

درباره نویسنده