پ٫ فروردین ۳۰ام, ۱۴۰۳

طـراحی فضای اداری

اصول معماری فضای اداری عبارتند از: مکان، تا چه اندازه فضای اداری در دسترس همگی یا تعدادی از کارکنان است.
محصوریت، تا چه اندازه معماری فضای اداری توسط دیوارها، درب ها و یا سقف ها محصور شده است.
در معرض نمایش قرار داشتن، تا چه اندازه معماری فضای اداری حریم بصری یا آکوستیکی ایجاد می کند؛
فنآوری، تا چه اندازه معماری فضای ادارای با ابزار فنآوری ﺋیشرفته و یا فنآوری اولیه مجهز است.
موقتی بودن، تا چه اندازه ای معماری فضا امکان درنگ کردن فراهم می آورد؛
پرسپکتیو، سمت و سویی که معماری فضا بر روی توجه کاربران تمرکز دارد کدام است؛
اندازه و مقیاس، معماری فضا تا چه اندازه زیربنای قابل استفاده و متناسب با ابعاد انسانی فراهم می کند.

روانشناسی معماری فضای اداری
درک الگوهای حرکتی کارکنان، ابعاد فیزیکی و فراتر از همه کاربری فضاها برای تعیین حوزه ها و محیط ها برای تعامل بین افراد در روانشناسی معماری فضای اداری بااهمیت است. همچنین از مفاهیمی همانند فضای شخصی، قلمرو، تراکم جمعیت درقابلیت استفاده فضاهای داخلی اداری نبایستی اجتناب کرد. در روانشناسی معماری فضای اداری ، چیدمان صندلی ها به نحوی است که گروهی از افراد متخصص در تعامل پیوسته با یکدیگر باشند و سایر محدوده های کاری به نحوی است که افراد در تجهیزات و تسهیلات عمومی با هم سهیم شوند و گفتگو کنند؛ در روانشناسی معماری فضای اداری بایستی انعطاف پذیری را در نظر گرفت به طور مثال دیوارهای متحرک، چیدمان مبلمان، ابزار فنآوری و کابل های الکتریکی در شکل گیری فرم چیدمان مبلمان و معماری با اهمیت هستند.

طراحی معماری فضای اداری مدرن
یکی از گرایش های جدید در طراحی معماری فضای اداری مدرن در ایالات متحده پیوند مردم با طبیعت است؛ به این گرایش طراحی بیوفیلیک(زیست گرایی) می گویند. طراحی معماری زیست دوست بر مبنای این معیار استوار است که انسان ها دارای نیاز درونی برای برقراری ارتباط با جهان طبیعی هستند و‌ زمانی که چنین پیوندی برقرار شود؛ سلامت، تمرکز، خلاقیت و کارایی کارکنان بهبود خواهد یافت. هدف از نظریه طراحی معماری فضای اداری مدرن زیست دوست بهبود سلامت فیزیکی و روانی است زیرا استرس کاهش می یابد. سایر ویژگی های معماری فضای اداری مدرن عبارتند از نور طبیعی، آب، دید و منظر به طبیعت و مصالح طبیعی.

درباره نویسنده